wtorek, 10 stycznia 2012

Ilustracje do Rozdziału 2

 Widok na góry w okolicy Lubochni k./Rużemberoku (Słowacja)
 Mapka możliwych lokalizacji Księżycowego Szybu w zachodniej części Słowacji
 Widok na masywy Szipu i Kopy z Parnicy
 Mała Fatra
 Masyw Szipu od strony Kral'ovan - strzałką zaznaczono położenie jaskini Dziura w Szipie
 Widok na masyw Kopy od strony dojazdu od strony Parnicy
 Widok na masyw Kopy od strony północno-zachodniej 
 Wapienne turniczki masywu Kopy i rzeka Wag
 Widok na Małą Fatrę
 Wapienne - a konkretnie kredowe - wychodnie Małej Fatry
Kopalnia kredy piszącej w okolicach Kral'ovan - Turansky Kamenol'om

Zdjęcia - Robert K. Leśniakiewicz ©