niedziela, 15 stycznia 2012

Ilustracje do Rozdziału 6

 Szata naciekowa Bystrianskiej Jaskini  (Ch. Parma)
 Demianowska Jaskinia Slobody (Ch. Parma)


 Demianowska Jaskinia Lodowa (Ch. Parma)

 Jaskinia Ważecka (Ch. Parma)

 Dobszyńska Jaskinia Lodowa (Ch. Parma)

 Tatry Bielskie
 Tatry Bielskie - Rigelski Potok
 Tatry Bielskie - Dolina Żdziarska
 W Bielańskiej Jaskini
 Tatranska Kotlina
Widok na Kasprowy Wierch i Babią Górę z Orlej Perci (W. Kałuszka)