piątek, 9 marca 2012

BOLID SYBERYJSKI (16)

CZĘŚĆ II - INNE SPOJRZENIA, NOWE PROPOZYCJE


Pamięci mojego młodszego brata Bolesława poświęcam -
Robert K. Leśniakiewicz

   
6. P. I. Priwałow - WYKAZ HIPOTEZ O BOLIDZIE TUNGUSKIM.Przy układaniu tego katalogu uwzględniono: 390 artykułów, około 180 referatów, ponad 550 popularnonaukowych reportaży, felietonów, notatek; 60 powieści, opowiadań oraz utworów poetyckich i dramatycznych; 10 monografii; 5 filmów[1], audycja radiowe i TV, dzieła malarskie i grafiki, materiały epistolarne, archiwalne i inne. Utworów muzycznych poświęconych rozpatrywanemu zjawisku na razie nie ma.

WYKAZ HIPOTEZ O BOLIDZIE TUNGUSKIM
Stan na dzień 01.01.1969 r.[2]
1.                               Wybuch atomowy statku międzyplanetarnego przybyłego z Marsa. (1946)
2.                              Lądowanie statku kosmicznego, który hamował przy użyciu silników rakietowych. (1950)
3.                              Udany start statku kosmicznego po krótkiej wizycie na Ziemi. (1951)
4.                              Przylot statku kosmicznego z Wenus. [3] (1958)
5.                              Kosmolot, w którym były miedziane przewodniki i półprzewodniki. (1958)
6.                              Automatyczny aparat szpiegowski z Wenus. (1959)
7.                              Rakieta z drzwiami i oknami, co zadecydowało o kształcie fali uderzeniowej. (1960)
8.                              Wybuch atomowy z nieznanej przyczyny. (1960)
9.                              Upadek, lądowanie lub dezintegracja UFO. (1961)
10.                         Promień lasera rzucony z planety gwiazdy 61 Cygni. (1964)
11.                           Kosmolot, który przetransportował na Ziemię Yeti. (1965)
12.                          Kosmolot-kontromot.[4] (1965)
13.                          Zderzenie się dwóch lub więcej kosmolotów, zob. 61. (1966)
14.                          Kosmolot manewrował nad Ziemią i uległ awarii. (1967)
15.                          Upadek antymeteorytu. (1947)
16.                          Anihilacja masy antymaterii w atmosferze. (1958)
17.                          Eksplozja w rodzaju tej, która zniszczyła planetę Faeton. (1959)
18.                          Anihilacja antymeteorytu, co spowodowało wzrost ilości radioaktywnego węgla C-14. (1965)
19.                          Wybuch tunguski jako zjawisko statystyczne o prawdopodobieństwie 1/7. (1966)
20.                        Kawałek substancji z tzw. białego karła. (1966)
21.                          Zwykły meteoryt + satelita z antymaterii. (1968)
22.                        Przekształcenie czasu, materii czy przestrzeni w energię. (XX wiek)
23.                        Koniec świata. (1908)
24.                        Nadejście Antychrysta. (1908)
25.                         Zstąpienie z nieba boga Agdy (Ogdy). (1908)
26.                        Przelot smoka Gorynycza. (1908)
27.                         Powtórka katastrofy z Sodomy i Gomory. (1950)
28.                        Wybuch pioruna kulistego, a może nawet kilku. (1908)
29.                        Trzęsienie ziemi spowodowało wstrząs powietrza. (1908)
30.                        Początek wojny z Japonią - kanonada artyleryjska. (1908)
31.                          Huragan, trąba powietrzna i pożar lasu. (1928)
32.                        Katastrofa w fabryce sztucznych diamentów. (1958)
33.                        Wybuch chmury mustyków i komarów o objętości 5 km3. (1960)
34.                        Wyładowanie elektryczne pomiędzy jonosferą a Ziemią spowodowane przez meteoryt. (1962)
35.                         Wytworzenie przez rozpalony meteoryt mieszaniny piorunującej w wiecznej marzłoci. (1962)
36.                        Kataklizm o nieznanej naturze na antypodach. (1964)
37.                         Wybuch gazu ziemnego od uderzenia pioruna. (1964)
38.                        Wybuch gazu ziemnego od uderzenia meteorytu. (1968)
39.                        Rozpad olbrzymiego aerolitu nad Kieżmą. (1908)
40.                        Spadek olbrzymiego meteorytu w dorzeczu Podkamiennej Tunguski. (1922)
41.                          Meteoryt rozpadł się w powietrzu i wywołał falę uderzeniową. (1925)
42.                        Meteoryt wbił się w Ziemię w postaci strumienia odłamków i gazów. (1927)
43.                        Meteoryt zrykoszetował od powierzchni Ziemi. (1929)
44.                        Ziemia zderzyła się ze zwartym obłokiem pyłu kosmicznego - zob. 52. (1932)
45.                         Meteoryt żelazno-niklowy wpadł w postaci odłamków w bagno. (1939)
46.                        Meteoryt utworzył krater, który zalało bagno. (1949)
47.                         Meteoryt mógł być z lodu. (1958)
48.                        Katastrofę spowodowała fala balistyczna przelatującego meteoru (bolidu). (1958)
49.                        Kamienny deszcz meteorytów spowodował kras w wiecznej marzłoci. (1959)
50.                        Falę balistyczna spowodował meteoryt, który wyparował tuż nad ziemią. (1959)
51.                          Był to wybuch termiczny lodowego meteorytu. (1960)
52.                         TM to zagęszczenie pyłu kosmicznego. (1962)
53.                         Meteoryt rozdrobnił się pod naporem powietrza - zob. 75. (1964)
54.                         Nad Danią lub w innym miejscu przeleciał jasny bolid. (1908)
55.                         Meteoryt spadł w pobliżu Filimonowa pod Kańskiem. (1908)
56.                         Meteoryt spadł w dorzeczu rzeki Kiet’ (Kieć). (1948)
57.                         Meteoryt zrykoszetował w kierunku północnym. (1958)
58.                         Żelazny meteoryt w proszku spłonął w powietrzu. (1958)
59.                         Meteoryt spadł przy potoku Czurgin. (1959)
60.                        Ładunek elektrostatyczny powalił tajgę. (1959)
61.                          W powietrzu zderzyły się dwa meteoryty. (1959)
62.                        Meteoryt rozpadł się na części, które zderzyły się w powietrzu.  (1959)
63.                        Meteoryt był nieduży, a las w rejonie spadku nietrwały. (1960)
64.                        Meteoryt spadł w rejonie Dolnej Tunguski. (1960)
65.                         Meteoryt był węglowy i doszczętnie spłonął. (1966)
66.                        Meteoryt rozerwały naprężenia termiczne. (1967)
67.                         Spadła kometa lub planeta nad Angarą. (1908)
68.                        Spadła kometa P/Pons-Winncecke związana z rojem Bootydów. (1926)
69.                        Ziemia zderzyła się z kometą o pyłowym ogonie. (1934)
70.                        Spadła kometa P/Encke. (1958)
71.                          Wszystko wskazuje na to, że była to kometa. (1960)
72.                         Wybuch chemiczny wolnych rodników w komecie. (1960)
73.                         Wybuch termiczny w jądrze komety. (1960)
74.                         Była to ta sama kometa, która zniszczyła Atlantydę.[5] (1963)
75.                         Wybuch mechaniczny jądra komety. (1964)
76.                         Kometa 1874 II przeleciała przez atmosferę. (1965)
77.                         Dysocjacja wody w komecie i wybuch powstałej wskutek niej mieszaniny piorunującej. (1966)
78.                         Meteoryt lodowy dysocjował, płonął następnie doszło w nim do syntezy termojądrowej. (1961)
79.                         Gwiazdolot zamaskowany jako kometa. (1963)
80.                        Kometa z antymaterii wybuchła w atmosferze. (1965)

Artykuł, z którego przytoczono powyższy wykaz zatytułowany „Hipotezy związane z upadkiem Meteorytu Tunguskiego” został opublikowany na łamach czasopisma „Priroda” nr 5,1969. w Polsce opublikowano go w almanachu SF „Kroki w Nieznane” t.2, Warszawa 1971. Jak dotąd jest to   j e d y n y   w krajach Europy wykaz hipotez dotyczących natury i pochodzenia TF.


[1] W tym enerdowski pt. „Milcząca gwiazda” w reż. Kurta Maetziga, na podstawie powieści „Astronauci” Stanisława Lema.
[2] Przekład z jęz. ros. - Bolesław Baranowski.
[3] Hipotezę tą rzucił jako pierwszy Stanisław Lem w powieści „Astronauci” napisanej w 1953 roku i to samo odnosi się do hipotezy A-6, bowiem Lem wyraźnie pisał o misji szpiegowskiej TM, która miała poprzedzić inwazję Wenusjan na Ziemię po wymordowaniu Ziemian przy pomocy wyemitowanej w kierunku naszej planety chmury radioaktywnej.
[4] Zob. A. Strugacki, B. Strugacki - „Poniedziałek zaczyna się w sobotę”, gdzie wyłożono przystępnie teorię kontromocji (poruszanie się w czasie wstecz) ciągłej i nieciągłej.
[5] Zob. także L. Zajdler - „Atlantyda”, Warszawa 1980.