środa, 12 września 2012

ZBIERAJĄC METEORYTY... (13)


XI – Jak duże są meteoryty?Meteoroidy wchodzące w atmosferę Ziemi mają masy liczone od ułamka grama do wielu tysięcy ton. Większość z nich nie wytrzymuje tego przelotu przez atmosferę, płonąc zamienia się w pył i kurz.
Te, które dolatują do Ziemi jako meteoryty, mierzą milimetry średnicy lub mniej. Większe z nich oscylują w swych masach pomiędzy 1 kilogramem a kilkoma tonami – i takich jest więcej.
Największe meteoryty znalezione na Ziemi ważą około 60 ton. Takim jest żelazny meteoryt Hoba, znaleziony w okolicach Grootfortein w RPA. Leży wciąż tam, gdzie go znaleziono. 30-tonowy meteoryt przywieziono z Grenlandii Zachodniej – ten Meteoryt Ahnighito przetransportowano do Nowego Jorku w 1987 roku i do dziś dnia znajduje się on w Arthur Ross Hall of Meteorites.
Meteoryt Willamete, znaleziony w Oregonie, ma masę 134,5 tony. Ogromny blok achondrycznego enstatytu, który spadł w Kansas w 1948 roku waży około 1 tonę.
Także w Australii mamy masywne znaleziska. W pobliżu Mundrabilla w Australii Zachodniej znaleziono meteoryt ważący 11,5 tony. Aktualnie znajduje się on w Muzeum Australii Zachodniej.
W okolicach Cranbourne, w roku 1850 znaleziono żelazny meteoryt o masie 3,5 tony. Zaś 1,5-tonowy meteoryt z tegoż samego terenu możemy zobaczyć w Muzeum Stanu Victoria w Melbourne. [16]
Ogólnie szacuje się, że na Ziemię w ciągu roku spada około 500 dużych meteorytów – z tym, że większość wpada w fale Wszechoceanu naszej planety. Poza nimi spadają na nas tysiące miliardów mikrometeorytów i drobin pyłu kosmicznego. Większość z obserwowanych spadków meteorytów ma miejsce nad zaludnionymi obszarami. Ale spadają one także nad terenami niezamieszkałymi, których jest relatywnie więcej... Prezentowany wykres pokazuje nam zależność pomiędzy masą meteorytów a częstotliwością ich spadków – im większa masa meteoroidów, tym mniejsza częstotliwość ich spadku na Ziemię. [17]

a