piątek, 7 września 2012

ZBIERAJĄC METEORYTY (8)


VI – Jak bardzo rozgrzewają się meteoryty?W przestrzeni kosmicznej meteoroidy mają temperaturę około –270oC, czyli temperaturę otaczającej je próżni, ale po wtargnięciu do atmosfery ziemskiej tarcie powoduje rozgrzanie się wnętrza meteoroidu do temperatury sięgającej niekiedy do +4500oC!  Powierzchnia meteoroidu topi się i odpada od meteoru ku tyłowi tworząc płomienisty ogon. Ten proces nazywany jest ablacją i polega na odparowywaniu jonów żelaza, dzięki czemu widoczna jest kula ognista. Jednakże, kiedy tarcie spowalnia lot meteorytu, jego temperatura spada. Stopiona powierzchnia zaczyna stygnąć i meteoryt zaczyna gasnąć – a potem stosunkowo „chłodny” spada wreszcie na Ziemię. Tylko kilka zewnętrznych milimetrów jest nadtopionych – zaś całe wnętrze jest nadal wyziębione.

Kiedy meteoroid jest widziany po raz pierwszy, on znajduje się na wysokości ponad 100 km nad powierzchnią naszej planety, zaś jego światło gaśnie na pułapie około 40 km nad Ziemią w zależności od jego prędkości. [5]

a