wtorek, 9 października 2012

ZBIERAJĄC METEORYTY... (17)


XV – Detektory metalu.

Detektory metalu mogą wykrywać ukryte meteoryty żelazne lub inne, pod warunkiem, że zawierają one żelazo. Można poszukiwać nimi metali do głębokości 45 cm.

Wiele detektorów metali w zależności od ich częstotliwości roboczej mogą penetrować głębiej, ale nie wychwytują mniejszych kawałków metalu, inne zaś są czułe nawet na najmniejsze cząstki metalowe, ale nie penetrują głęboko. Istnieją jednak i takie, które wykonują doskonale obie te czynności. Ich koszt wynosi od 50 do 600,- USD i więcej.[1] Niestety, detektory te reagują także na wszelkie metalowe przedmioty, jak np. gwoździe, druty, przewody elektryczne, metalowe pojemniki, puszki, itd. itp. – co szczególnie daje się we znaki w zamieszkałych rejonach kraju. A zatem:

1.       Jeżeli spodziewamy się znaleźć metalowe meteoryty, detektory metalu są nam niezbędne w poszukiwaniach. [18, 19] I na koniec:

2.      Pojazdy – najlepszymi pojazdami do poszukiwań meteorytów w buszu czy na pustyni są samochody terenowe z napędem 4W.

a[1] W Polsce ceny te, wg katalogów z 2003 roku, kształtują się w granicach 800 – 8.000,- PLN i więcej.