czwartek, 11 października 2012

ZBIERAJĄC METEORYTY... (18)


XVI – Pola meteorytowe.

Meteoryty spadają równomiernie na całą powierzchnię Ziemi i znajdują się ona na każdym jej obszarze, jednakowoż mamy większe szanse na znalezienie ich na znanych i oznaczonych polach meteorytowych. Pola meteorytowe i tektytowe są dobrze udokumentowane i większość materiału znaleziona przez uczonych, zbieraczy i miejscową ludność została zebrana z tych obszarów, tym niemniej pozostało tam jeszcze mnóstwo materiału meteorytowego do zebrania.

Współrzędne geograficzne podaje się zawsze dla każdego znaleziska, co daje nam ogólne pojęcie o obszarze pola meteorytowego.

Obszary, na których nie ma wegetacji są łatwe w eksploracji. Podobnie na obszarach, gdzie ma miejsce silna erozja, albo gdzie górna warstwa gleby została usunięta też są łatwe do przeszukania. I tak np. po silnych, ulewnych deszczach woda odkrywa nowy materiał meteorytowy. Przeszukiwać należy także suche jeziora, wydmy i obszary pustynne. Mapy tych terenów są ogólnie dostępne, a na wielu zaznaczono pozycje dawniejszych odkryć. [20]
a