niedziela, 7 października 2012

ZBIERAJĄC METEORYTY... (15)


XIII – Zbieranie meteorytów.

Meteoryty są namacalnym dowodem istnienia materialnego Wszechświata wokół nas. One wskazują nam na rodzaj materii w przestrzeni kosmicznej i pomagają nam lepiej zrozumieć początki Układu Słonecznego.
Wydobycie meteorytów spadłych na Ziemię jest wysoce pożądane, ale nie pozbawione trudności.
Mikrometeoryty – jak już powiedziałem – można znaleźć przeszukując uważnie pyły i kurze pokrywające dachy i osadzające się w rynnach, albo z samolotów wyposażonych w urządzenia wychwytujące je.[1] Przy pomocy magnesu można bardzo łatwo wychwycić metaliczne cząstki meteorytowego pochodzenia. Badanie mikroskopowe pomaga odnaleźć niemetaliczne mikro-odłamki meteorytowe. Tkwią one masowo w kurzu i pyle.
Większe meteoryty można znaleźć w zorganizowanych poszukiwaniach w terenie, a zwłaszcza na polach meteorytowych, czyli obszarach, o których wiadomo, że w przeszłości spadły na nie meteoryty.
a[1] Także z rakiet meteorologicznych i balonów stratosferycznych.