sobota, 20 października 2012

ZBIERAJĄC METEORYTY... (19)


XVII – Gdzie szukać – Victoria.

Kiedy już masz odpowiednią wiedzę i wyposażenie, kiedy już wiesz, czym się różnią meteoryty i tektyty od kamieni polnych, kiedy już skompletowałeś cały niezbędny sprzęt techniczny – musisz podjąć decyzję, na jakim terenie będziesz prowadził swe poszukiwania.
Rozmawiając z mieszkańcami tego terenu możesz uzyskać interesujące Cię informacje i wybrać odpowiedni teren. Rolnicy i farmerzy zazwyczaj doskonale znają teren i jego historię, i często przejeżdżając przezeń rejestrują wszelkie zmiany. Miejscowe władze, muzea czy zbieracze także mogą pomóc Ci swymi informacjami.
PAMIĘTAJ – przestrzegaj prawa do własności prywatnej i zawsze poproś o zezwolenie na poszukiwania na terenie prywatnym. Tereny rezerwatów i parków narodowych w różnych stanach Australii i innych krajach też mają swe specyficzne prawa dotyczące zbierania meteorytów na ich terenach. Pamiętaj, by zapoznać się z nimi, by nie mieć potem kłopotów.


VICTORIA
Stan Victoria jest doskonałym miejscem do poszukiwania tektytów. Odkryto tam także kilka meteorytów. [21]

Meteoryt Cranbourne (VIC.)
 W tej miejscowości znaleziono dwa meteoryty żelazo-niklowe o masie 3,5 i 1,5 tony w 1853 roku. Pierwszy z nich został sprzedany do British Museum w 1861 roku. Mniejszy – półtoratonowy – jest wystawiony w Muzeum Stanu Victoria w Melbourne.
Wszyscy mówili o 12 meteorytach, które znaleziono na tym terenie leżącym w niemal prostej linii pomiędzy Beaconsfield a Langwarrin – patrz mapka. [22]
Meteoryty z Cranbourne są gruboziarnistymi żelazistymi oktohedrytami składającymi się z następujących pierwiastków: Fe – 92%, Ni – 6,5% i maja gęstość zawartą pomiędzy 7,46 a 8,12. Łatwo korodują jeżeli wystawi się je na działanie atmosfery.
Zdecydowana większość pól meteorytowych leży na terenach prywatnych i wymaga to zezwolenia właścicieli na poszukiwania.

TABELA 2 – Meteoryty Cranbourne.

Lp.
Masa (t)
Rok znalezienia
Aktualne miejsce składowania
1
3,5
1853
British Museum, Londyn (GB)
2
1,5
1853
Muzeum Stanu Victoria, Melbourne (AUS)
3
0,0068
1857
???
4
1,25
1923
Muzeum Stanu Victoria, Melbourne (AUS)
5
0,356
1923
Energy & Minerals Dept., Melbourne (AUS)
6
0,0405
1928
Energy & Minerals Dept., Melbourne (AUS)
7
0,153
1923
Uniwersytet Melbourne (AUS)
8
0,0236
1923
Energy & Minerals Dept., Melbourne (AUS)
9
0,075
1876
Podzielony – znajduje się w kilku miejscach.
10
0,914
1886
Muzeum Stanu Victoria, Melbourne (AUS)
11
0,762
1903
U.S. National Museum, Waszyngton (USA)
12
0,023
1982
Biuro Municypalne, Cranbourne (AUS)

 Zainteresowanego Meteorytem Cranbourne Czytelnika odsyłam do dokumentacji hrabstwa Cranbourne zatytułowanej „A History of the Cranbourne Meteorites”.
Modele i repliki Meteorytów Cranbourne  są wystawione na widok publiczny w parku na obrzeżach Cranbourne.

Meteoryt Murchison (VIC.)
Pierwsza historyczna wzmianka o Meteorycie Murchison (spadł w dniu 28 września 1969 roku) pochodzi od Davida A. J. Seragenta, a dokładniej z jego książki pt. „The Murchison Meteorite”.
„Kulę ognia” zauważono zanim deszcz meteorytów spadł na tereny wschodniego Murchison w kierunku na północ. Na polu meteorytowym Meteorytu Murchison znaleziono ponad 100 kg kamieni z nieba. Elipsa rozrzutu meteorytu miała 11 km długości i 3 km szerokości. Meteoryt ten jest chondrytem węglistym i ma ogromną ważność dla nauki, bowiem zawiera on takie komponenty, jak aminokwasy, które są identyczne z tymi, jakie zawierają organizmy żywe na Ziemi! Poza tym znaleziono wiele innych związków organicznych i nawet maleńkie diamenciki!...  [23-25]

Meteoryty ze stanu Victoria.

TABELA 3 – Meteoryty wiktoriańskie.

Nazwa
Klasa
Rok odkrycia
j
l
Lismore
IIIa
1959
35º 57’ S
143º 20’ E
Bendock
Pal
1898
37º 09’ S
148º 55’ E
Cranbourne
IA
1854
38º 06’ S
145º 18’ E
Dimboola
H5
1944
36º 30’ S
142º 02’ E
Kulnine
L6
1886
34º 09’ S
141º 47’ E
Murchison
CM2
1969
36º 37’ S
145º 12’ E
Oberon Bay
LL6
1962
39º 04’ S
146º 21’ E
Yarroweyah
IIA
1903
35º 59 S
145º 35’ E
Wedderburn
IIICD
1951
36º 26’ S
143º 38’ E

a