sobota, 17 listopada 2012

ZBIERAJĄC METEORYTY... (20)


XVIII – Meteoryty w Australii.

Niemal 280 oddzielnych znalezisk meteorytowych odnotowano w Australii do roku 1992.
Pierwszymi z nich były 3,5 i 1,5-tonowe meteoryty z Cranbourne, które znaleziono w roku 1854. [26]
Ale najbardziej znanym i największym jest pole meteorytowe znajdujące się na równinie Nullarbor Plain, na którym zlokalizowano ponad 50% wszystkich znalezionych meteorytów w Australii. Obszar ten należy do najbardziej systematycznie „czesanych” przez poszukiwaczy. Ogółem w Australii znaleziono: 68 żelaznych, 14 żelazo-kamiennych i 195 kamiennych „gości” z Wszechświata. Aktualne obszary występowania meteorytów na terenie Australii obrazuje załączona mapa, wzięta z opracowania „Records of the Australian Museum”, suplement z dnia 15 października 1992 roku. [27]
A oto wykaz znalezionych meteorytów australijskich:

Australia Zachodnia                                       141
Południowa Australia                                       50
Tasmania                                                        47
Queensland                                                     14
Terytorium Północne                                       11
Victoria                                                           10
Nowa Południowa Walia                                  47
W roku 1973 tylko 200 meteorytów odnotowano jako znalezione w Australii, a od tego czasu odnotowano jeszcze 78 odkryć. Do najbardziej znanych można zaliczyć:

Meteoryt Cranbourne (VIC.)
12 meteorytów o masie do 3,5 tony.

Meteoryt Huckitta (N.T.)
Jest to jeden z bardziej znanych australijskich pallasytów (zawiera żelazo, nikiel i oliwin). Największy odłamek waży około 2 tony i został znaleziony w 1937 roku. Jest to największy znany pallasyt na świecie.

Meteoryty Mundrabilla (Nullarbor Plain, W.A.)
11,5-tonowy i 5-tonowy meteoryty żelazne zostały znalezione w okolicach Forrest w 1966 roku. Poza tym znaleziono wiele mniejszych odłamków w okolicy ich spadku.

Wolf Creek (W.A.)
Astroblem ten odkryto w 1947 roku. Jest on głęboki na 46 m i mierzy 853 m średnicy. W 1963 roku, w jego sąsiedztwie znaleziono 2 kg bryłę żelaza meteorytowego. Ponadto w jego sąsiedztwie znajduje się wielka ilość kul łupkowych oraz rozsiane po okolicy szczątki metalowego meteorytu.

Henbury (N.T.)
Istnieje tam aż 13 kraterów poimpaktowych, z których największy ma wymiary 200 x 110 m i kształt elipsy. Są to meteoryty typu średnich oktahedrytów żelaznych.


Więcej na temat australijskich meteorytów można wyczytać z pracy R. O. Chalmersa pt. „Records of the Australian Museum”.

a