wtorek, 12 lutego 2013

OPERACJA ZIEMIA (19)


ROZDZIAŁ XVIII – Rewolucja młodości.

Wielu ludzi ze starszego pokolenia spogląda z niepokojem na wzrastającą młodzież, która odbija się od ich towarzystwa. Ci rebelianci przeciwko egzystującemu establishmentowi noszą długie włosy, często do ramion i kolorowe, niecodzienne stroje. A przecież wielu z nich nie wie, że za czasów Karola I długie włosy były szczytem elegancji i mody, co łatwo można sprawdzić w każdym sądzie.[1]

„Odrzuceni” od społeczeństwa młodzi ludzie znani są dzisiaj pod nazwami Beatników, Dzieci Kwiatów i Hippisów.[2] Jednakże od pewnego czasu zarówno krytycy jak i sympatycy ze starszego pokolenia zdali sobie sprawę z tego, że to ci właśnie „młodzi gniewni” zajmą kiedyś miejsce w ogniwach decydenckich. W ostatnim z serii trzech interesujących artykułów, ich autorka Sheila More napisała tak: ...Wielu z nich idealizuje antyczne wartości duchowe i ogłasza przeżytek wyższych klas. Drudzy pracują na roli, starając się żyć bliżej natury dążąc do samowystarczalności.[...][3] [...].[4]

a[1] Oczywiście na terytorium Zjednoczonego Królestwa i krajów Commonwealth’u – przyp. tłum.
[2] Nazwy subkultur młodzieżowych z lat 60. i 70. XX wieku – przyp. tłum.
[3] S. More – „The Restless Generation 3” w „The Times” z dn. 18.12.1968 r.
[4] Opuszczono tutaj socjologiczny wykład Autora na temat ruchów spod znaku tzw. New Age, gdyż nie miał on wielkiego znaczenia dla tematyki ufologicznej poruszanej w tej książce – przyp. red.