niedziela, 3 marca 2013

OPERACJA ZIEMIA (24)


ROZDZIAŁ XXIV – Operacja „Ziemia”.

W książce tej usiłowałem wykazać, że istnieją dwie opozycyjne do siebie siły działające w naszym najbliższym otoczeniu, a które interesują się nami. Pierwszą z nich stanowią Kosmici - ciągle obserwujący nas z dystansu, drugą – Istoty żyjące w naszym najbliższym otoczeniu, a także – czego się nie da wykluczyć – we wnętrzu Ziemi. Obie te siły toczą ze sobą cos w rodzaju „wojny”, która w odróżnieniu od naszych „ziemskich” wojen, jest grą o pozyskanie umysłów ludzkich i dominację którejś ze stron nad Ludzkością[1].
Obecnie stroną dominującą są negatywne siły, pochodzące z aury ziemskiej skorupy astralnej, lub wnętrza globu, co powoduje wzrost ilości zbrodni, zboczeń i gwałtów na powierzchni Ziemi.[2] Jednakże Kosmici też manifestują swą obecność ukazując się swymi pojazdami nad skupiskami ludzkimi, na ekranach radiolokatorów, demonstrując swe niesamowite możliwości, bulwersując miliony ludzi na całym świecie. Ich powrót zapowiedziała „Biblia” i Nostradamus. Podsumujmy więc następujące spostrzeżenia:

1.                           W związku z przebiegunowaniem solarnego pola magnetycznego, co miało miejsce w latach 1957-58 wzrosła o 400% ilość trzęsień ziemi, co z kolei powoduje – zgodnie z wersją Cayce’a – wynurzenie się zatopionego lądu Atlantydy.
2.                           Na powierzchni naszej planety zanotowano alarmujący wzrost przestępczości. Wyjaśniłem ten fenomen w poprzednich rozdziałach.[3]
3.                           Niezbitym faktem jest działalność wrogich nam NOL-i, wspierana przez MiB. Pojazdy te porywały ludzi w różnych celach, np. dokonywania badań lekarskich czy genetycznych. Proszę nie zapominać o zniknięciach statków, samolotów i ludzi w Trójkącie Bermudzkim, czy o ataku na wartowników w Ft. Itaipu. Jednakże nie wszystkie NOL-e są nam wrogie. Stwierdzenie takie byłoby dalekim od prawdy.
4.                           Tymczasem Bogowie-Kosmici trzymają się na razie z daleka, kontaktując się od czasu do czasu z pojedynczymi osobami, przygotowując grunt do ponownego kontaktu z nami. Może to być rozumiane, jako wielkoskalowa operacja, nie tyle ingerująca w fizyczną strukturę naszej planety, ile przebudowa naszej świadomości.

I to jest właśnie OPERACJA ZIEMIA. Ma ona na celu podciągnięcie na wyższy poziom życia zgodnie z najlepiej pojętym duchem chrystianizmu, bez strachu przed Nadchodzącym. Można rzec: bogowie opiekują się swoją własnością. To prawda, musimy oswoić się z Nieskończonością...

a


[1] Podobne poglądy głosi znany polski ufolog prof. dr inż. Jan Pająk – przyp. tłum.
[2] Zob. W. Montyhert – „Atlantyda i Agharta”, Warszawa 1985, w której autor przedstawił proces negatywnych przemian na planecie Ziemia – wojny światowe, rewolucja bolszewicka, rodzący się faszyzm, itd. – jako wpływ sił negatywnych a Agharty – przyp. tłum.
[3] Wzrost przestępczości jest spowodowany głównie przez dwa czynniki: nierównomierny podział dóbr wytworzonych przez społeczeństwo i jego pauperyzacja oraz wzrost poziomu agresji spowodowany poprzez ukazywanie przemocy dla samej przemocy, w czym prym wiodą – niestety – media, których komercjalizacja doprowadziła do takiego stanu rzeczy – przyp. tłum.