sobota, 19 kwietnia 2014

Trójkąty Bermudzkie... (92)Tabela II

Klasyfikacja Nieznanych Obiektów Podmorskich
wg Ole Braenne’a

Skrót
Pełna nazwa
Opis
CESUB
Certain Submarine
Stuprocentowo pewny okręt/statek podwodny o naszej, ziemskiej konstrukcji, o osiągach podobnych do naszych konstrukcji
PROSUB
Porbable Submarine
Obiekt o znacznym podobieństwie do ziemskich konstrukcji statków podwodnych
POSSUB
Possibile Submarine
Obiekt tylko w ogólnych zarysach podobny do okrętu/statku podwodnego, ale różniący się swymi osiągami od ziemskich konstrukcji tego typu
NOTSUB
Not Submarine
Obiekt zupełnie niepodobny do jakiejkolwiek konstrukcji okrętu/statku podwodnego pod każdym względem


Tabela III

Klasyfikacja Nieznanych Obiektów Podmorskich
- proponowana przez Roberta Leśniakiewicza

Oznaczenie
Opis
Ia
Obiekty nawodne stacjonarne - nieruchomo unoszące się na wodzie
Ib
Obiekty nawodne ruchome - aktywnie poruszające się na powierzchni wody
Ic
Obiekty nawodne znikające w przypadku ich zlokalizowania i/lub podjęcia w stosunku do nich jakichś działań
Id
Obiekty startujące lub lądujące na powierzchni wody
IIa
Obiekty głębinowe stacjonarne – unoszące się biernie w głębi wody
IIb
Obiekty głębinowe ruchome – aktywnie poruszające się w głębi wody
IIc
Obiekty głębinowe znikające – znajdujące się w głębi wody i znikające w przypadku ich wykrycia i/lub podjęcia jakichś działań w stosunku do nich
IIIa
Obiekty denne nieruchome – nieruchomo spoczywające na dnie akwenu
IIIb
Obiekty denne ruchome – poruszające się po dnie akwenu
IIIc
Obiekty denne znikające w w przypadku ich wykrycia i/lub podjęcia w stosunku do nich jakichś działań* * *