czwartek, 12 czerwca 2014

PROJEKT TATRY (20)

13. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE.


Książki i materiały korespondencyjne:

1.      J. Nyka - Tatry Polskie - Przewodnik  Warszawa 1973
2.      J. Kolbuszewski - Skarby Króla Gregoriusa  Katowice 1972
3.      J. Kolbuszewski - Góry takie kamienne  Warszawa 1972
4.      J. Pająk - korespondencja prywatna Autora w latach 1989 - 1996
5.      Al. Mora - Atomowe wojny bogów w Kamena  Lublin 1980
6.      B. le Poer-Trench - Operation Earth  Londyn 1978, (przekład Autora)
7.      B. le Poer-Trench - Men Among Mankind  Nowy Jork 1962, (przekład Autora)
8.      B. Steiger - Alien Meetings Nowy Jork 1978, (przekład Autora)
9.      E. Zawiłło - I ja zostanę przewodnikiem Kraków 1990
10.  K. Piechota - korespondencja prywatna Autora w latach 1986 - 1996
11.  B. Rzepecki - korespondencja prywatna Autora w latach 1986 - 1996
12.  B. Rzepecki - Bliskie Spotkania z UFO w Polsce  Tarnów 1994
13.  P. Colosimo - Ombre sulle stelle  Mediolan 1978
14.  M. Jesenský - korespondencja prywatna Autora z lat 1991 - 1996
15.   Ch. Fort - Fenomeny forteańskie, Łódź 1996
16.  A. F. Ossendowski - Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów  Poznań 1930
17.  A. F. Ossendowski - Lenin  Poznań 1930
18.   Błękitny Krzyż  Kraków 1981
19.  W. Żuławski - Tragedie tatrzańskie  Warszawa 1959
20.  Sygnały z gór  Warszawa 1973
21.  B. Chwaściński - Z dziejów taternictwa  Warszawa 1979
22.  M. Wilk - korespondencja prywatna autora z 1995 roku
23.  Encyklopedia fizyki  Warszawa 1983
24.  A. Lissoni - korespondencja prywatna Autora z lat 1992 - 1996
25.  A. Lissoni - UFO - segredi e misteri dei dischi volanti  Mediolan 1992
26.  R. Bugaj - Nauki tajemne w dawnej Polsce - Mistrz Twardowski  Wrocław 1983
27.  J. Vallée - Anatomy of Phenom,enon  Paryż 1987, (przekład S. Klocek)
28.  Encyklopedia astronomie  Bratysława 1987
29.  Encyklopedia Zeme  Bratysława 1986
30.  J. Spencer & H. Evans - UFOs 1947 - 1987: 40-Year Search for an Explanation  Londyn 1987, (przekład Autora)
31.  P. P. Read - Czarnobyl - zapis faktów  Warszawa 1996
32.  R. Preston - Strefa skażenia  Warszawa 1996
33.  J. Kracik - Pokonać Czarną Śmierć  Kraków 1991

Materiały prasowe uzyskano z następujących czasopism:

1.      „Czwarty wymiar” (Polska)
2.      „Dziennik Polski” (Polska)
3.      „Echo Jordanowa” ex  „Wiadomości Jordanowskie” (Polska)
4.      „Echo Krakowa” (Polska)
5.      „Gazeta Krakowska” ex „Gazeta Południowa” (Polska)
6.      „Granica” (Polska)
7.      „Kamena” (Polska)
8.      „Misteri e verita” (Italia)
9.      „UFO“ (Polska)
10.  „Nasze Strony“ (Polska)
11.  „Nieznany Świat” (Polska)
12.  „Nie z tej Ziemi” (Polska)
13.  „Nový čàs” (Słowacja)
14.  „Pravda” (Słowacja)
15.  „Przegląd Techniczny - Innowacje” (Polska)
16.  „Sfinks” (Polska)
17.  „Trans UFO” (Wielka Brytania)
18.  „Tygodnik Podhalański” (Polska)
19.  „UFO Magazin” (Słowacja)
20.  „UFO Magazine” (Wielka Brytania)
21.  „Wiedza i Życie” (Polska)
22.  „Wizje Peryferyjne” (Polska)

Materiały audiowizualne:

1.      J. Łatak - wywiad z J. Kowalewskim, zapis audio
2.      J. Łatak - wywiad z Leszkiem Ł., zapis audio
3.      W. Jarzębowski - wywiad z Marią Hyła, zapis audio
4.      - Katastrofa Sokoła - materiał śledczy RKP Zakopane, zapis video
5.      - UFO nad Tatrami - film TV, reż. W. Mróz, TVP-2 i OTV Kraków, Kraków 1995
6.      - Radio nocą - audycja R. Jakubowskiego, PR-1, 8.IV.1995

7.      - Teleexpress z dnia 28.XII.1989, TVP-1