piątek, 6 maja 2016

WIZJE PERYFERYJNE nr 1/1996W związku z tym, że niektóre osiągnięcia ufologów z starszej generacji ulegają zapomnieniu i że niektórym pracownikom mediów zaczynają się mylić osoby i fakty – vide ostatnia wpadka pewnego dziennika, postanowiłem wraz z Bronisławem Rzepeckim – którego to był pomysł – udostępnić wszystkie wydawnictwa „papierowe” najwcześniejszych – jeszcze z drugiego, trzeciego a i czasami czwartego obiegu – naszych opracowań ufologicznych, i oczywiście z pogranicza Nieznanego. 

Uważamy, że warto jest je przypomnieć choćby dlatego, że nasze materiały nie dotarły do wszystkich zainteresowanych, co należałoby wreszcie skończyć i umożliwić im pobranie ich z Sieci. Poza tym mamy na myśli także naszą Polonię, która miała i nadal ma niewielki dostęp do polskich materiałów ufologicznych.

Zdecydowaliśmy się więc rozpocząć nieodpłatne udostępnianie od „Wizji Peryferyjnych”, których nr 1 prezentujemy poniżej. Potem sukcesywnie będziemy udostępniać zawartość innych numerów i innych czasopism. 

Życzymy Wam przyjemnej lektury! 

Bronisław Rzepecki
Robert K. Leśniakiewicz